Wednesday, September 14, 2016

Hướng dẫn sử dụng máy bộ đàm Icom V8 và V82
A. CÁCH CÀI ĐẶT TẦN SỐ BẤT KỲ
Máy IC-V8 có tất cả 100 kênh, để ghi lại một tần số bất kỳ bạn cần tiến hành các bước sau:
1.Mở nguồn (nhấn 2 giây, nút đỏ bên hông máy)
Nếu máy đang hiển thị CH… thì ta phải chỉnh sang chế độ hiển thị tần số ta mới cài đặt được (cách chuyển sang tần số ở mục B) khi chuyển sang hiển thị tần số xong, tiếp tục:
2.Nhấn phím D.CLR để trở về chế độ lập trình
3.Chọn tần số bằng cách ấn các phím số tương ứng, cần ấn đủ 06 số hoặc dùng phím ▲▼ để thay đổi
4.Nhớ tần số bằng cách nhấn A.FUNC, nhấn C.MR nhấn A.FUNC – nhấn tiếp C.MR cho đến khi nghe 03 tiếng bip và màn hình phải chuyển sang kênh tiếp theo. Kênh nhớ đã được chấp nhận
Muốn lập trình kênh tiếp theo, ta thao tác lại bước 02
Nếu ta không muốn lập trình kênh theo thứ tự, ta thao tác:
-Nhấn D.CLR, A.FUNC + C.MR + A.FUNC + C.MR, kênh nhớ nhấp nháy, ấn ▲▼tìm kênh cần nhớ.
-Nhấn A.FUNC + C.MR giữ tay, nghe 3 tiếng bip (nhưng không để màn hình chuyển kênh tiếp theo), lúc này ta cài đặt tần số theo bước 03 và nhớ theo bước 04 của mục A.
-Cách chỉnh bước nhảy tần số:
-Nhấn A.FUNC sau đó nhấn SET
B. CÁCH CHUYỂN TỪ TẦN SỐ SANG KÊNH HOẶC TÊN
1.Tắt nguồn
2.Nhấn giữ 02 phím ▲▼ đồng thời mở POWER. Màn hình sẽ hiển thị các chế độ
Nhấn ▲▼ để tìm 1 trong các chế độ DSP.FR, DSP.CH, DSP.NM. Muốn tìm chế độ thích hợp ta chỉnh núm Volume để chọn:
-DSP.FR: Hiển thị tần số
-DSP.CH: Hiển thị kênh
-DSP.NM: Hiển thị tên
Nếu chọn chế độ nào ta chỉ cần nhấn #.ENT. Riêng chế độ hiển thị tên ta cần thao tác thêm: nhấn A.FUNC + 8.SET. Chỉnh núm Volume để thay đổi ký tự. Nhấn ▲▼ để di chuyển vị trí và nhấn #.ENT để kết thúc.
C. CÀI ĐẶT THU PHÁT KHÁC TẦN SỐ
1.Chọn tần số thu xong nhấn A.FUNC và 8.SET
2.Nhấn ▲▼ để tìm màn hình hiển thị dấu □ và tần số
3.Chỉnh núm volume để chọn khoảng tần số sai biệt giữa tần số thu và phát
4.Nhấn #.ENT để cố định tần số và thoát khỏi chế độ này
5.Ấn A.FUNC sau đó ấn 4.DUP nhiều lần để chọn – hoặc +
- Dấu – biểu thị tần số phát thấp hơn tần số thu
- Dấu + biểu thị tần số phát cao hơn tần số thu
6.Nhấn A.FUNC sau đó ấn C.MR một giây để nhớ.
D. XOÁ KÊNH NHỚ
1.Nhấn A.FUNC sau đó ấn C.MR, chữ MR sẽ hiển thị và nhấp nháy trên màn hình
2.Nhấn ▲▼để chọn kênh cần xoá
3.Nhấn A.FUNC sau đó ấn nhanh C.MR, sau đó A.FUNC rồi ấn C.MR một giây.
4.Nhấn D.CLR trở lại trạng thái bình thường
E. CÁCH CÀI ĐẶT MÃ CODE
1.Chọn tần số xong nhấn A.FUNC và 8.SET
2.Nhấn ▲▼ để tìm chữ CT 88.5, RT 88.5
3.Chỉnh núm volume để chọn giá trị CODE cần cài đặt
4.Nhấn #.ENT để nhớ giá trị đó và thoát về màn hình hiển thị tần số.
5.Nhấn A.FUNC sau đó ấn 1.TONE 01 giây màn hình sẽ hiển thị hình cái loa nếu ta chọn CT và hình nốt nhạc nếu ta chọn RT
6.Nhớ vào bằng cách nhấn A.FUNC + C.MR 01 giây (như mục 04 của phần A)
F. COPY TẦN SỐ SANG MÁY KHÁC
1.Nối dây copy OPC-474 (3mm) vào jack cắm SP giữa máy chủ và máy cần copy
2.Ấn giữ đồng thời hai phím A.FUNC + ▲, mở nguồn để vào chế độ Clone Mode, Clone sẽ hiển thị trên màn hình (thao tác này thực hiện cho máy chủ). Mở nguồn máy cần được Clone
3.Ấn phím PTT của máy chủ (màn hình máy chủ sẽ hiển thị CL và hiển thị hai số diễn tả tín hiệu được truyền sang máy cần copy. Lúc này màn hình máy cần copy hiển thị CL IN và hai số cho biết dữ liệu đã nhận được.
4.Khi copy xong, bạn tắt nguồn rồi sau đó mở nguồn lại để thoát ra khỏi chế độ này.
G. CPU RESET
-Tắt Power
-Ấn giữ cũng lúc SQL + D.CLR đồng thời mở nguồn lên để xoá toàn bộ tần số.
H. KHOÁ BÀN PHÍM
Dùng để ngăn chặn sự thay đổi tần số hoặc những tính năng đã cài đặt:
- Nhấn A.FUNC sau đó ấn giữ #.ENT để chọn chế độ khoá bàn phím hoặc thoát không khoá.
- Trên màn hình sẽ hiển thị hình chiếc chìa khoá khi ta chọn chế độ khoá bàn phím.
I. CHỌN CÔNG SUẤT PHÁT
- Nhấn A.FUNC sau đó ấn 9.H/L để chọn công suất phát ra cao hoặc thấp. Màn hình sẽ hiển thị L khi chọn công suất thấp (không hiển thị thì là phát cao)
J. CÀI ĐẶT TẦN SỐ NHẠY THU (SQUELCH LEVEL)
- Nhấn giữ phím SQL đồng thời ấn ▲▼ để cài đặt độ nhạy
- Mức 1 độ nhạy cao nhất, mức 10 độ nhạy thấp nhất
- Chúng ta có thể ấn giữ SQL để thu tín hiệu yếu mà không phải chỉnh độ nhạy
K. LẬP TRÌNH KÊNH QUÉT
- Nhấn A.FUNC sau đó ấn 5.SCAN để bắt đầu quét
- Nhấn D.CLR để thoát khỏi chế độ quét
- Cài đặt những kênh không cần quét:
- Nhấn C.MR để chọn chế độ kênh nhớ. Màn hình sẽ hiển thị MR
- Chọn kênh nhớ không cần quét
- Danh sách các kênh quét
L. NHỮNG CHỨC NĂNG KHÁC
Đèn hiển thị màn hình
- Nhấn A.FUNC sau đó nhấn 8 SET
- Nhấn để chọn chức năng cần cài đặt L IG…
- Dùng núm volume tìm một trong các chế độ:
oL IG.At: Đèn sẽ sáng khi ta ấn bất kỳ phím nào
oL IG.ON: Đèn sẽ sadng khi mở nguồn (sẽ sáng liên tục)
oL IG.OF: Đèn sẽ không cháy sáng (tắt đèn)
-Nhấn # ENT để thoát
Cấm phát (TX)
-Nhấn A.FUNC sau đó nhấn 8 SET
-Nhấn ▲▼ để chọn chức năng TX.ON
-Dùng núm volume chỉnh sang TX.OF
-Nhấn # ENT để kết thúc. Nếu muốn phát ta thao tác ngược lại
Chỉnh bước nhảy :
Có 8 bước nhảy : 5,10,12.5,15,20,25,30 va 50Khz
- Nhấn Nhấn A.FUNC sau đó nhấn 8 SET
-Nhấn ▲▼ để chọn chức năng CHỈNH BƯỚC NHẢY
-Dùng núm volume chỉnh bước nhảy
-Nhấn # ENT để kết thúc
M. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
-Công suất phát: HIGH 5,5W (2A), LOW 0,5W (0,7)
-Nguồn cung cấp: 7,2 VDC ( 6 – 10V)
-Công suất âm thanh: 0,3W
-Dãy tần: 136 – 174 Mhz
N. CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG
Những trường hợp không được bảo hành:
-Không sử dụng máy khi không có anten
-Không phát liên tục quá lâu (quá 2 phút)
-Tránh để máy bị vô nước, rơi rớt, ẩm mốc

Monday, April 18, 2016

Hướng dẫn cài đặt gateway GXW4108 kết nối với các tổng đài IP Grandstream, Asterish, Freepbx, Elastix...
1. Xem địa chỉ IP, đăng nhập thiết bị, cài đặt địa chỉ IP
a. Kiểm tra địa chỉ IP của thiết bị
- Tải phần mềm dò IP tại: Phần mềm dò IP
- Cắm máy tính vào cổng LAN -> Chạy phần mềm trên (chọn Interface là card giao tiếp là card mạng) -> bấm Listen -> Cắm dây mạng vào cổng WAN (Nếu không được thì rút dây mạng từ cổng WAN ra rồi cắm lại)
b. Đăng nhập và đổi địa chỉ IP
- Sau khi nhìn thấy địa chỉ IP -> Cắm dây mạng khác vào máy tính để máy tính cùng lớp mạng với gateway -> vào trình duyệt đánh địa chỉ IP tìm thấy vào -> pass đăng nhập mặc định là admin
c. Đặt lại địa chỉ IP
Vào Basic setting -> Chọn cổng mạng là Static -> gán địa chỉ IP cho thiết bị -> reboot lại và đăng nhập địa chỉ IP mới
2. Kết nối gateway với tổng đài IP
a. Tại gateway: Chọn Profile -> Đánh địa chỉ IP tổng đài IP cần kết nối vào mục SIP Server như hình dưới
gateway-gxw4108
b. Cài đặt tại tổng đài Elastix, Freepbx, ... như hình sau:
- Trunk name : Đặt tên bất kỳ
- PEER Detail : nhập thông số như sau:
type=peer
context=from-internal
host=192.168.1.235 ( địa chỉ IP của 4108 )
qualify=yes
gateway-gxw4108_1
3. Detect tín hiệu cho đường line điện thoại
Với các đường dây mới  ta cần detect tín hiệu để đảm bảo đường truyền không bị giữ cuộc gọi khi cuộc gọi kết thúc
- Vào mục FXO lines và cài đặt như hình dưới
- Như hình dưới line 2, line 3 ta cắm 2 số điện thoại vào và khai báo đúng số điện thoại vào từng port như hình dưới
- Sau đó chọn update -> thiết bị sẽ restart lại -> rồi bạn vào lại mục này và bấm Starttest -> cái này mất khoảng 5->7 phút để test và chú ý khi test thì không cho gọi vào 2 đường này để test cho chuẩn
gateway-gxw4108_2
4. Cài đặt gọi đến
a. Cài đặt thông số chuẩn
gateway-gxw4108_3
Vào Channels
gateway-gxw4108_5
b. Cài đặt gọi đến:
- Unconditional Call forward to VoIP
+ Như ở hình dưới ta đang định danh DID là 9999 số này sẽ được map vào tổng đài IP thông qua DID là 9999
+ Ta có thể định danh đổ chuông thẳng vào máy lẻ, nhóm queue, nhóm ring của tổng đài từ đây ta có thể đánh số nhóm trực tiếp cho 9999
+ Mỗi kênh ta có thể đổ vào 1 máy lẻ, 1 nhóm máy lẻ hoặc một Queue hay 1 nhóm ring bất kỳ:
Ví dụ ta định danh kênh 1: đổ vào 100; kênh 2 đổ vào 101; kênh 3,4 đổ vào nhóm 200 ta đánh như sau: ch1:100;ch2:101;ch3-4:200;
gateway-gxw4108_4
c. Cài đặt gọi đi
Ta thực hiện trên tổng đài chọn trunk kết nối gateway gọi đi là ok


Với hệ thống tổng đài IP ngoài việc gọi thoại, Thoại ip, Conference... thì còn cho thiết lập hệ thống Paging/Intercom thông báo rất tiện dụng,

Việc gọi phát thông báo cho 1 ai đó hoặc 1 nhóm người rất đơn giản trên hệ thống tổng đài IP Grandstream vàđiện thoại IP Grandstream,1. Hướng dẫn thiết lập hệ thống Paging/Intercom thông báo trên điện thoại IP của Grandstream.

a. Kích hoạt trên điện thoại

- Vào giao diện web của điện thoại -> Account -> Call setting làm như hình sau

b. Thực hiện gọi thông báo

* Gọi từng máy lẻ thông báo: *81 + số máy cần thông báo (mã *81 này có thể thay đổi tại Internal Option -> feature Code của tổng đài)

* Gọi theo nhóm: Vào tổng đài Call feature -> Paging/Intercom -> Tạo nhóm máy lẻ cần thông báo -> Khi gọi thực hiện gọi theo số nhóm cần thông báo

2. Hướng dẫn thiết lập hệ thống Paging/Intercom thông báo trên các thiết bị loa phát thông báo chuyên dụng khác

Wednesday, March 30, 2016Hướng dẫn sử dụng thiết bị FXO 4 cổng, 8 cổng, 16 cổng. Thiết lập thời gian gọi đi trên từng CO, khóa CO khi gọi hết tiền.

Tự động backup kết nối đường vào bưu điện vào điện thoại ip hoặc analog khi tổng đài bị lỗi không hoạt động


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ FXO 4 CỔNG, 8 CỔNG, 16 CỔNG

1. Xem địa chỉ IP thiết bị và đặt IP tĩnh cho thiết bị

a. Tìm địa chỉ IP của thiết bị

- Download phần mềm tìm địa chỉ IP tại: Phần mềm tìm IP

- Cài đặt ra rồi chạy ta thấy hình như sau

+ Bấm start như hình dưới

+ Đọc địa chỉ MAC trên thân thiết bị và tìm địa chỉ MAC nào trùng trên thiết bị thì đó là IP của thiết bịb. Thay đổi địa chỉ IP cho thiết bị

- Sau khi tìm được IP của thiết bị ở mục a ta vào trình duyệt đánh địa chỉ IP của thiết bị đó

- Vào System -> LAN để đặt địa chỉ IP tĩnh cho thiết bị như sau, apply rồi reboot lại thiết bị sẽ ăn theo địa chỉ IP mới2. Cài đặt hạn chế thời gian cho từng đường bưu điện

- Single Call Max Duration: Số phút được phép gọi rồi tự động ngắt

- Round up duration (s): Làm tròn block tính giây cho cuộc gọi

- Max. Call Duration (s): Số giây được gọi tính theo ngày/tuần/tháng

- Clear Period: Tự động clear giá trị trên theo Ngày/Tuần/Tháng

- Balance Alarm Settings: Cảnh báo khi port sử dụng sắp hết thời gian (theo số điện thoại và Email)3. Tạo nhóm trung kế

- Ta có thể tạo nhiều nhóm trung kế cho các dịch vụ hay nhà mạng khác nhau

- Strategy: Trung kế sẽ đươc xoay vòng lần lượt hay chia đều cuộc gọi4. Kết nối thiết bị TA410/810/1610 với tổng đài IP5. Thiết lập cuộc gọi đi

- Call Source: Là kết nối từ tổng đài IP

- Call Distination: Gọi đi qua nhóm nào?6. Thiết lập cuộc gọi đến

- Simple mode: Chọn chế độ cài đặt tùy biến

- Call Sourse: Nguồn gọi đến là từ nhóm trung kế bưu điện nào

- Call Distination: Cuộc gọi đến đi vào kết nối tổng đài IP

- Hotline: Ta có thể tạo DID bắt trên tổng đài, hoặc đổ trực tiếp vào nhóm Queue trên tổng đài, nhóm Ring group hoặc máy lẻ của tổng đài IP7. Backup đầu số tự động khi tổng đài lỗi hỏng

Trường hợp không may tổng đài bị lỗi, hỏng,.. thiết bị này cho phép kết nối tự động vào điện thoại IP, hoặc điện thoại analog đảm bảo cho quá trình hoạt động thông suất

a. Tạo thêm 1 tài khoản sip account từ thiết bị này, tài khoản này khai báo vào điện thoại IP như hình dưới: Vào gateway -> Voiptrunk

- IPPBX: Là kết nối đến tổng đài IP

- IPPhone: là tài khoản kết nối vào IP phone để backup khi IPPBX bị đứt kết nối

b. Tạo group trunk để tự động routing khi kết nối tổng đài IP bị lỗi

Vào gateway -> Voiptrunk -> tạo trunk group như hình sauc. Thiết lập cuộc gọi đến

- Call Source: Nhóm gọi vào từ các cổng kết nối bưu điện

- Call Distination: Nhóm trung kế tạo ở bước b bên trên

- Hotline: Số account tạo ở bước a được khai báo vào điện thoại và DID của tổng đài IP8. Giao diện thiết bị

a. Giao diện trạng thái thiết bị

- Available Duration: Số giây gọi còn lại chưa gọi hết hạn chế theo thời gian

- Status: Đường bưu điện đang chưa được kết nốib. Trạng thái định nghĩa số phút gọi và số giây gọi cho mỗi cổng

- Single Call Max: Số phút gọi trên mỗi cuộc gọi (0 là không giới hạn)

- Max. Call Duration (s): Số giây gọi theo ngày/tuần/tháng

- Call Duration (s): Số giây bạn đã gọi

c. Chi tiết log cuộc gọi
Hướng dẫn cài đặt tổng đài N824: Ghi âm cuộc gọi, Hiển thị số gọi đến, Hội nghị nhiều bên, Trả lời tự động, cài đặt gọi vào, gọi ra, thiết lập tổng đài chăm sóc khách hàng với chi phí thấp hiệu năng cao.., phù hợp cho mọi doanh nghiệp
Tổng đài N824 có thể nói là 1 tổng đài điện thoại toàn diện và dễ lắp đặt nhất từ trước đến nay, người dùng mua về sử dụng được ngay hầu như không phải thay đổi bất kỳ thông số nào trên hệ thống, việc thay đổi chức năng cũng rất đơn giản tất cả quản lý qua giao diện web không cần cài đặt bất kỳ 1 phần mềm nào cả.
Đây là tổng đài hỗn hợp gồm cả tổng đài analog và tổng đài IP trên 1 hệ thống, cho phép các máy lẻ analog tích hợp sẵn và các máy lẻ ip kết nối các điện thoại IP , softphone hoạt động đồng thời.
A. Dung lượng và cấu hình hệ thống
Cấu hình mặc định gồm:
+ 8 đường vào PSTN kết nối VNPT, Viettel....
+ 24 máy lẻ analog (từ 101-124);
+ 4 IP siptrunk kết nối gọi quốc tế, kết nối đầu số FPT, CMC.
+ 8 máy lẻ số sử dụng mọi điện thoại IP -> lên tổng thể 32 máy lẻ
Khe cắm thẻ nhớ ghi âm cuộc gọi hoặc đồng bộ file ghi âm ra 1 PC bất kỳ
Tích hợp đầy đủ các chức năng cao cấp: Hiển thị số; Chặn số gọi đến; Lời chào đa kênh đa cấp, Lời chào hết giờ làm việc và lời chào các ngày nghỉ lễ; Hội nghị nhiều bên; Voicemail; Kết nối di động hoặc kết nối PC để gọi điện, Ghi âm cuộc gọi...
B. Cài đặt thay đổi các chức năng tổng đài
1. Đăng nhập hệ thống
- Địa chỉ IP mặc định của tổng đài là: 192.168.5.150, Bạn thay đổi địa chỉ IP máy tính cùng lớp mạng với lớp mạng tổng đài là có thể kết nối được ngay
- Thông tin đăng nhập: admin/password
2. Kết nối các đường vào bưu diện và máy lẻ
- Đầu vào bưu điện gồm 8 cổng mầu đỏ chuẩn jack cắm RJ11 đèn báo đỏ; Các đường vào bưu điện bạn có thể cắm vào bất kỳ cổng nào không cần khai báo, tổng đài sẽ tự động detect cổng nào được kết nối để sử dụng
- Đường ra máy lẻ gồm 24 cổng mầu trắng đen jack cắm RJ11 đèn báo xanh, Jack EXT01 -> EXT24 tương ứng số máy lẻ 101 -> 124, các số máy lẻ này cho phép thay đổi tùy ý bất kỳ số nào là 2 số, 3 số hay 4, số máy lẻ có thẻ đánh từ 0 đến 9999
Giao tiếp N824
3. Thay đổi số máy lẻ, thêm máy lẻ điện thoại ip
- Vào giao diện tổng đài -> PBX -> Extension:
+ 24 cổng máy lẻ analog số máy lẻ từ 101->124; bạn có thể click vào nút hình cái bút và thay đổi sang số bất kỳ bạn muốn
+ 8 cổng máy lẻ số IP: Tại mục bên dưới Voip extension -> add extension; cho bạn tạo tối đa 8 máy lẻ số IP
4. Cài đặt đường vào bưu điện, cài đặt đầu số ip siptrunk FPT, CMC, cài đặt thẻ gọi quốc tế giá rẻ
- Vào giao diện tổng đài -> PBX -> Trunks:
+ 8 cổng cho 8 đường vào bưu điện PSTN, thay đổi tùy chọn bạn click vào nút hình cái bút để thay đổi
+ 4 luồng vào IP trunks: Tại mục bên dưới Voip Trunks -> add Voip trunk; cho bạn tạo tối đa 4 luồng Voip trunk của các nhà mạng bất kỳ như FPT, CMC...
5. Thiết lập cuộc gọi đến 
- Mặc định tất cả các cuộc gọi đến sẽ đổ chuông vào máy lẻ 101 (Jack EXT01), ngoài ra nếu các bạn cần thay đổi thì có thể log vào giao diện web của tổng đài để thay đổi
- Vào PBX -> Incomming Rules
a. Thiết lập múi giờ làm việc và giờ nghỉ
- Mặc định giờ làm việc đã được cài đặt sẵn:
+ Thứ 2 -> Thứ 6: Giờ làm việc từ 8h00' -> 17h30'
+ Thứ 7: Từ 8h00' đến 12h00'
+ Các giờ còn lại là giờ nghỉ
Nếu bạn muốn thay đổi múi giờ theo ý của mình thì bạn vào: PBX -> Business Hours để thiết lập theo ý mình
Cài đặt các chế độ gọi đến
cài đặt cuộc gọi đến tổng đài
Các múi giờ làm việc
Office hours Destination: Thiết lập đổ chuông cho múi giờ làm việc theo mục a bên trên
Non-Office hours Destination: Thiết lập đổ chuông khi hết giờ làm việc
Holiday Destination: Thiết lập gọi đến vào các ngày nghỉ lễ (ví dụ 30/4; 2.9 hay tết âm lịch)
b. Thiết lập các kiểu gọi đến
- Extension: (Mặc định) gọi đến đổ chuông vào máy lẻ
- Voicemail: Cuộc gọi đến sẽ vào lời chào và khách hàng để lại lời nhắn
- IVR: Cuộc gọi đến sẽ vào lời chào, cho phép khách hàng bấm trực tiếp số máy lẻ
- Ring Group: Cuộc gọi đến sẽ đổ chuông vào 1 nhóm máy lẻ (tạo nhóm này bạn vào PBX -> Ring group -> Các các số máy lẻ cần tạo vào 1 nhóm)
- Conference room: Cuộc gọi đến sẽ đổ thẳng vào phòng họp cho nhiều người nói chuyện với nhau
- Queues: Cuộc gọi đến sẽ đổ chuông vào 1 nhóm máy lẻ (tạo nhóm này bạn vào PBX -> Queues -> Các các số máy lẻ cần tạo vào 1 nhóm)
- Fax: Cuộc gọi đến sẽ đổ chuông vào máy fax hoặc tổng đài tự nhận fax rồi chuyển vào email
Chú ý: Ta có thể tạo nhiều nhóm gọi vào khác nhau, mỗi nhóm 1 lời chào riêng, mỗi nhóm 1 kiểu chuông riêng... đây là tính năng sử dụng 1 tổng đài cho nhiều công ty hay nhiều phòng ban hoạt động độc lập
6. Thiết lập cuộc gọi ra
- Mặc định với tổng đài khi cắm vào gọi ra thì bấm trực tiếp số cần gọi hoặc số nội bộ cần gọi
- Tuy nhiên bạn muốn thiết lập nhóm máy lẻ A được gọi ra trên nhóm số A... thì thao tác như sau:
- Member Extensions: Chọn các máy lẻ nào được gọi ra trên nhóm trunk  ở Member trunks
- Dial Patterns: Mặc định chỉ được gọi ra trong nước không được gọi quốc tế, nếu thêm luận gọi quốc tế có thể add thêm thoải mái tại nút add
cài đặt gọi ra tổng đài n824
7. Thay đổi nhạc nền nhạc chờ, ghi âm câu chào khi gọi đến,
Bạn download chương trình ghi âm và chuyển đổi file lời chào hoặc nhạc nền tại đây, sau đó bạn dùng chương trình vừa load về chuyển đổi sang chuẩn đuôi là gsm hoặc đuôi wav (8000hz, 16 bit, mono) sử dụng cho tổng đài này
- Upload nhạc nền mới vào hệ thống: Vào Pbx -> Music onhold Prompts -> upload các bản nhạc chờ vào hệ thống
- Upload file lời chào từ máy tính vào tổng đài: Vào Pbx -> Custom Prompts -> upload các file lời chào vào hệ thống
8. Cài đặt các chế độ ghi âm và nghe file ghi âm
ghi âm cuộc gọi

- Enable Call Recording: Kích hoạt chế độ ghi âm
- Storage Location: Ghi âm vào máy tính trong mạng LAN hay vào thẻ nhớ
- Allow to record Inbound: Ghi âm các cuộc gọi vào
- Allow to record Outbound: Ghi âm các cuộc gọi ra
- Allow to record Internal: Ghi âm các cuộc gọi nội bộ
a. Ghi âm vào thẻ nhớ và chia sẻ nghe file ghi âm từ bất kỳ máy tính nào
- Khi chọn ghi âm vào thẻ nhớ, các cuộc gọi được lưu vào thẻ nhớ, để nghe lại có 3 phương án để nghe lại
+ Log vào tổng đài để nghe: Vào status -> Record Log
+ Truy cập trực tiếp qua user máy lẻ và password đăng nhập web của máy lẻ để nghe, Vi dụ muốn nghe file ghi âm máy lẻ 100 thì tại máy lẻ 100 ta cần kích hoạt như hình sau:
Để nghe ta truy cập vào địa chỉ ip tổng đài rồi đánh user và pass của 100 là user = 100; pass = password100
nghe file ghi âm cuộc gọi
+ Chia sẻ trực tiếp file từ thẻ nhớ cho bất kỳ PC nào trong mạng LAN thông qua quyền truy cập: Vào system -> Share Setting như hình sau:
chia sẻ file ghi âm
b. Ghi âm lưu vào 1 thư mục nào đó trên máy tính trong mạng LAN
9. Cài đặt chặn số gọi đến
Vào Pbx -> Blacklist: vào đây ta có thể thêm các số cần chặn
- Inboud: Chặn số gọi đến
- Outboud: Chặn số gọi đi
- Both: Chặn cả gọi đến và gọi đi
chặn cuộc gọi đến và đi
10. Tạo nhóm hội nghị nhiều bên
Vào Pbx -> Conference -> ta có thể tạo được 10 phòng họp, mỗi phòng họp cho phép 3->16 người tham gia họp đồng thời (Số phòng họp từ 6300->6399)
Cách họp: 
- Máy lẻ nội bộ nhấc máy gọi thẳng vào số hiệu phòng họp (6300)
- Người từ ngoài gọi vào nghe lời chào hoặc qua lễ tân chuyển máy vào số phòng họp là 6300
11. Chi tiết lịch sử cuộc gọi và các file ghi âm
Xem lịch sử cuộc gọi: Vào status -> Call log -> Tại đây bạn có thể lọc các cuộc gọi theo ngày, tuần, tháng, gọi ra, gọi vào.. cho phép export ra excel để tính toán lưu lại
gateway-fxo9
Xem nghe file ghi âm: Vào status -> Record log -> tương tự như lịch sử cuộc gọi bạn có thể nghe file ghi âm, tìm kiếm, dowload...
12. Kiểm tra file ghi âm và Voicemail cho từng máy lẻ
a. Kích hoạt cho phép xem nghe file ghi âm, ví dụ như máy lẻ 100 theo hình sau
nghe file ghi âm cuộc gọib. Log xem máy lẻ của từng người nghe xem file ghi âm, voicemail..
- Đánh địa chỉ ip của tổng đài: dùng user và password của máy 100 trên để đăng nhập (

Friday, January 22, 2016Hướng dẫn cài đặt phần mềm tổng đài Panasonic KX-TES824

- Cài đặt phần mềm lập trình tổng đài

- Cài đặt USB driver cho tổng đài

- Đăng nhập tổng đài PanasonicA. Cài đặt phần mềm lập trình tổng đài Panasonic KX-TES824

1. Tải phần mềm lập trình tại: Phần mềm lập trình tổng đài Panasonic KX-TES824

2. Bạn copy phần mềm ra màn hình Desktop của máy tính -> đổi tên thành KX-TES824 -> Giản nén rồi tiến hành cài đặt

Trong quá trình cài đặt có mấy bước sau các bạn chú ý làm theo hình ảnh

- Khi đến màn hình như này bạn chọn theo hình,- Khi đến màn hình này bạn đánh như sau nhé (Cái này dùng để đăng nhập khi login vào tổng đài)- Khi cài đặt đến bước finish bạn bấm nó hỏi có cần USB driver không bạn chọn như sau để giải nén USB driver ra màn hìnhSau khi bạn chọn giải nén USB thì tại thư mục bạn giải nén ra có các thư mục chứa file cài đặt USB (Của mình giải nén ra màn hình desktop như sau)

B. Cài USB driver cho tổng đài,

- Bạn bấm chuột phải vào biểu tượng My computer -> Chọn Manager -> Device Manager khi đó ra màn hình như sau, bạn tìm mục như đánh dấu đỏ bên dưới để tiến hành cài đặt driver cho tổng đài điện thoại Panasonic- Tìm đến thư mục chứa Driver (Thư mục này mình đã lưu ở trên)C. Đăng nhập tổng đài

- Bấm vào biêu tượng có chữ KX-TE Manternance Console trên màn hình máy tính ra biểu tượng sau bạn điền vào như hình vẽCách đấu dây tổng đài Panasonic KX-NS300, đấu nối khung tổng đài, khung mở rộng, đấu nối các loại card mở rộng cho tổng đàiA. Cách đấu dây cho các loại tổng đài KX-TDA100/200/600; TDE100/200/600

1. Cách nhìn jack đấu dây 57JE2. Cách đấu dâyChú ý:

- LCOT8: Mã hàng là: KX-TDA0180; KX-TDA1180; KX-TDA1186

- LCOT16: Mã hàng card là: KX-TDA0181; KX-TDA6181; KX-TDA6381

- DHLC8: Mã hàng card là: KX-TDA0170; KX-TD5170

- DLC16: Mã hàng card là: KX-TDA0172

- SLC8: Mã hàng card là KX-TDA0173

- SLC16: Mã hàng card là: KX-TDA0174; KX-TDA6174

- SLC24: Mã hàng card là: KX-TDA6178; KX-TDA1178

B. Cách đấu dây cho tổng đài Panasonic KX-NS300

1. Đấu nối dây cho khung tổng đài IP KX-NS300Chú ý: Dây được đấu thành từng cặp số

Ví dụ:

- Cổng 1: Cặp 1:1

- Cổng 2: Cặp 2:2

2. Đấu nối dây cho các loại card mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS300Chú ý: Dây được đấu thành từng cặp số

Ví dụ:

- Cổng 1: Cặp 1:1

- Cổng 2: Cặp 2:2

3. Kết nối mở rộng khung tổng đài Panasonic4. Vị trí các card được cắm vào khi mở rộng

a. Card cắm vào khung chínhb. Card cắm vào khung mở rộngHướng dẫn kết nối 2 hay nhiều tổng đài bất kỳ (Panasonic, Siemens, LG...) kết nối gọi nội bộ miễn phí với nhau thông qua mạng LAN, IP, WAN, Interet thông qua thiết bị Gateway TA410, TA810, TA1610HƯỚNG DẪN KẾT NỐI CÁC TỔNG ĐÀI GỌI NỘI BỘ MIỄN PHÍ

A. MÔ HÌNH KẾT NỐIB. KẾT NỐI TỔNG ĐÀI GỌI TRỰC TIẾP

I. Yêu cầu như sau

Yêu cầu: Kết nối 3 tổng đài Panasonic KX-TDA100D

+ Tổng đài TX-TDA100D-1: Giải số máy lẻ: 100->200

+ Tổng đài TX-TDA100D-2: Giải số máy lẻ: 300->400

+ Tổng đài TX-TDA100D-3: Giải số máy lẻ: 500->600

Cách gọi: Bấm 8 + Số máy lẻ trực tiếp của tổng đài bất kỳ

II. Cách thức làm như sau:

1. Các thứ cần chuẩn bị thực hiện kết nối

- Tại mỗi tổng đài cần 1 gateway TA810 để kết nối (Gateway xem tại: TA810)

- Mỗi tổng đài cần 8 máy lẻ trên tổng đài để kết nối vào gateway TA810

- Mỗi điểm tổng đài cần có IP tĩnh hoặc VPN hoặc WAN hoặc DNS...

2. Cách thức thực hiện

- Tổng đài KX-TDA100-1 ta gắn gateway TA810-1 có IP là 192.168.1.151

- Tổng đài KX-TDA100-2 ta gắn gateway TA810-2 có IP là 192.168.1.152

- Tổng đài KX-TDA100-3 ta gắn gateway TA810-3 có IP là 192.168.1.153

a. Thiết lập cầu hình tại tổng đài KX-TDA100D-1

* Tạo kết nối ip tới các gateway các điểm

- Vào Gateway -> Voip Trunk -> Add New Trunk: tạo các kết nối đến IP của Gateway tổng đài 2 và 3 như hình dưới* Nhóm các cổng máy lẻ kết nối vào 1 group

- Group các máy lẻ: Vào Gateway -> Port Group -> Add Port Group để tạo nhóm như hình sau* Thiết lập cuộc gọi đi đến từng tổng đài

- Thiết lập cuộc gọi đi: Vào Gateway chọn Port ->IP/Port

+ Thiết lập gọi đi từ Tổng đài KX-TDA100D-1 đến tổng đài KX-TDA100D-2 với gateway IP kết nối là Tong_dai_B+ Thiết lập gọi đi từ Tổng đài KX-TDA100D-1 đến tổng đài KX-TDA100D-3 với gateway IP kết nối là Tong_dai_C* Thiết lập cuộc gọi đến

- Nhóm các kết nối IP trunk vào 1 nhóm: Gateway -> Trung group- Thiết lập cuộc gọi đến tổng đài KX-TDA100D-1: Gateway chọn IP->Portb. Thiết lập cầu hình tại tổng đài KX-TDA100D-2 và KX-TDA100D-3

Ta thực hiện tương tự như bước a trên

C. PHƯƠNG ÁN KẾT NỐI GỌI QUA MÃ VÙNG CỦA TỪNG TỔNG ĐÀI

I. Yêu cầu như sau

Yêu cầu: Kết nối 3 tổng đài Panasonic KX-TDA100D

+ Tổng đài TX-TDA100D-1: Giải số máy lẻ: 100->200

+ Tổng đài TX-TDA100D-2: Giải số máy lẻ: 100->300

+ Tổng đài TX-TDA100D-3: Giải số máy lẻ: 100->400

Cách gọi:

- Tổng đài 2 và 3 gọi tổng đài 1: Bấm 8 + 1 + Số máy lẻ tổng đài 1

- Tổng đài 1 và 3 gọi tổng đài 2: Bấm 8 + 2 + Số máy lẻ tổng đài 2

- Tổng đài 1 và 2 gọi tổng đài 3: Bấm 8 + 3 + Số máy lẻ tổng đài 3